Izračun števila zrn na šahovskih poljih

0.04kg=1000 zrn ==> 1 zrno = 0.00004kg
VNESI ŠTEVILO POLJ (8X8) :


Število in masa vseh zrna "na šahu"

Površina Zemlje: S=4*PI*R*R = 4*3.14*64000*64000 ha = 51445760000 ha
0.04kg=1000 zrn ==> 1 zrno = 0.00004kg
Donos: 5000 kg/ha


ZRNA PO ŠAHOVSKIH POLJIH (NEVERJETNO)
polje ... število_zrn ... masa ... površina žitnih polj v ha ... procent glede na površino Zemlje

Števec obiskov


Avtor: Zorko Vičar, 31. jan. 2004!

Uporaba kode je dovoljena, le avtorstvo naj ostane razvidno.

E-MAIL:

RFC-822: zorko.vicar@guest.arnes.si


Nazaj na domačo stran.